Miloslav Ransdorf

Postoj KSČM k definitivnímu přidělení povinných kvót

Doporučí KSČM vládě zaujmout stejný postoj jako má Fico v případě, že hlasování předsedů vlád dopadne stejně "dobře"? sanitra

Nevím, jaké postoje zaujímá vedení KSČM, protože nejsem členem ani ústředního výboru, ani výkonného výboru od roku 2012. Místopředsedou KSČM nejsem od roku 2004. Osobně se chci obrátit na poslance KSČM s prosbou, aby pomohli vyvolat o věci uprchlických kvót referendum, protože to je věc, která porušuje článek 1 a 2 Ústavy České republiky. I když premiér Sobotka řekl, že nechce Evropské unii dělat potíže, je důležité, že slovenský premiér Fico se na Evropský soud obrátí, a tento krok chce udělat podle sdělení mluvčího maďarské vlády i Maďarsko. To znamená, že většinový názor českého obyvatelstva se dostane k projednávání u Evropského soudu. Můžeme jen litovat, že česká vláda neprojevila stejnou důslednost jako Robert Fico, který veřejně prohlásil, že my jsme přece nikoho nebombardovali, my jsme nikde neprosazovali mocenské zájmy, a totéž přece platí o České republice. My jsme destabilizaci blízkovýchodního regionu neprováděli. Ale požadavek referenda ve věci uprchlických kvót je něco, co by KSČM měla prosazovat. 

comments powered by Disqus